olimpiyatkoleji@gmail.com 0(422) 290 99 99

Ortaokul

ÖZEL BİLGE OLİMPİYAT ORTAOKULU

Çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere tüm eğitim basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık sebebimizdir. Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan, yalnızca testlerde değil, okullar arası kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda başarılı olan, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, uluslararası bir vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, geleceğin aydınlık liderleri olacak bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen,İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan,erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları içselleştiren,akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş,düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen,evrensel değerleri özümseyen,İnsana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı,özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek temel amacımızdır.