olimpiyatkoleji@gmail.com 0(422) 290 99 99

Hakkımızda

Okulumuz Hakkında

2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılında, Özel Bilge Olimpiyat Okulları adıyla faaliyete geçen kurumumuz eğitim gönüllülerinin engin tecrübe ve birikiminin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır.

Anaokulu, İlkokul ve ortaokul bölümlerinden oluşan okulumuz, Malatya’nın gözde semtlerinden biri olan Bostanbaşı’nda, 6 dönüm üzerine kurulduğu özel alanda öğrencilerine trafikten, gürültüden ve çevre kirliliğinden uzak ayrıcalıklı bir ortamda eğitim vermeyi vadediyor.

Eğitim

Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bu süreç; çocuğun sağlıklı büyümesini, kişiliğini bulmasını, yeteneklerini geliştirmesini içerir. Çocuklar, yaşamın devamlılığını temsil ettiğine göre ebeveynler ve eğitimciler olarak çabamızın da sürekliliği zorunlu olacaktır. 

Eğitim Sistemi

 • Okulumuzda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ön plana alınmıştır.
 • Okulumuzda eğitimin temel hedefi, bireyi yaşama hazırlamaktan ziyade, yapılan etkinliklerle yaşamın kendisini oluşturmaktır. Okulumuzun önemli hedeflerinden biri de demokratik bir toplumun gerekliliğini öğrencilere kazandırmaktır. Okulda yapılan etkinliklerde öğrencilerin düşüncelerini kolay bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması, farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almıştır. Okulumuzda her birey tektir ve biriciktir ilkesinden hareketle her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına dikkat edilir ve söz konusu farklılıklar eğitimin her sürecinde harekete geçirilir. Bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek vermek eğitimin temel işlevleri arasında yer almıştır.
 •  

Eğitim

 • Okulumuzda öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenmiştir.
 • Öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, hem sonuç hem de süreç odaklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ön görülmüştür.

Çocuklarımızı

 • Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, Öz güveni ve öz saygısı gelişmiş,
 • Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi,
 • Anadilini doğru kullanabilen,
 • Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,
 • Bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı,
 • Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı,
 • Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen,
 • Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen,
 • Hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen,
 • İki yabancı dili kullanabilen,
 • Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi,
 • BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ.
 •