olimpiyatkoleji@gmail.com 0(422) 290 99 99 - 0(422) 290 88 88

İlkokul Rehberlik

Rehberlik

Özel Bilge Olimpiyat Okullarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin misyonu zihinsel gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir. Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerin;

Kendilerini tanımalarına

Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine

Kendine – başkalarına saygılı olmalarına

Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine

Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine

İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

Öğrencilere Yönelik

Okul psikolojik danışmanının öncelikli görevi, öğrencilere doğrudan destek hizmetleri sağlamaktır. Bu nedenle okul psikolojik danışmanının okulda geçirdiği bir günün önemli bir kısmı öğrencilere yönelik servisler için planlanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) ya da diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı ya da spontan görüşmelerdir. Amaç, öğrencinin bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatlama sağlamak ve özel durumlara yönelik öğrenci ile ortak hareket planı belirleyebilmek ve uygulanması sırasında destek verebilmektir.

Özel Bilge Olimpiyat Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Bunlardan bazıları;

El-göz koordinasyonu ve küçük kas çalışmaları

Dikkat çalışmaları

Sosyal beceri programı.

Değerlendirme

Rehberlik servisi olarak senede bir kere her öğrenci için özel kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu değerlendirme 1- 4. sınıf düzeylerinde öğrencilerin gelişimlerini basamak basamak göstermekte ve öğrencinin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi akademik birimlere doğrudan destek verir. Öğrenme ortamlarının etkinleştirilmesine yardımcı olur. Farklı öğrenen öğrencilere yönelik sınıf içi destek ve bireysel çalışmalar yapar. Ayrıca bireyselleştirimiş eğitim programlarını (BEP) hazırlar ve uygular. BEP bulunduğu sınıf düzeyinin standartlarına-hedeflerine ulaşamama riski taşıyan öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programıdır. Bu özel durumu olan öğrenciler için müfredat hedefleri önemli ölçüde değiştirilmekte ve öğrenciye özel yeni hedefler belirlenmektedir. BEP, liderliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi tarafından yürütülen ve öğrencinin tüm öğretmenlerini kapsayan bir komisyon tarafından oluşturulur. Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık Servisi bünyesinde yer alan ve ilgili öğrenci için görevlendirilen uzman, aile, öğretmenler ve diğer ilgili profesyonellerle işbirliği içinde BEP ile ilgili toplantılar düzenler, hedeflerin belirlenmesini sağlar ve gerekli özel eğitim çalışmalarını planlar / yapar.